(Bulgarian) Априлско почистване в ПП « Златни пясъци »
12.04.2019