Новини за парка

Архив с новини
Рубрика „Лесовъдска памет”
05.04.2019


Нашето горско стопанство – като политика, администрация и лесовъдство като практика и наука имат 140 година история. В нея са вплели своя живот лесовъди, хора на науката и практиката, които със своите знания, умения, професионализъм и всеотдайност преобразиха България и вписаха своите имена в развитието на отделните периоди от нашата горска история.

Пример за достойна професионална и гражданска позиция и безспорно с най-голям  научен и практически принос за доброто стопанисване на горите във Варненски регион е  инж. Къню Кънев Кънев. Роден през 1915г.  той работи близо 51 години в райони с най-разпространените дъбови гори в страната, време през което се изгражда не само като високо квалифициран ръководител, но и като изследовател по състоянието и развитието на широколистни високостъблени насаждения у нас. Като лесовъд работи на много места в България. От 1942г. е  Директор е на горски стопанства в гр. Панагюрище, гр. Велики Преслав и в с. Старо оряхово, където в месността „Гениш-ада” и резерват „Камчия” успява да запази едни от най-ценните дъбови насъждения в страната. През 1959г. е назначен като началник на горско-технически участък в горско стопанство Варна.

През седмицата на гората е най-подходящо време да изразим своята почит към инж. Къню Кънев Кънев лесовъд с реален принос и значим управленчески опит отдал знания, умения и професионален опит за съхранението умножаването на зеленото богатство на България.

ДПП „Златни пясъци” и тази година запознава варненската общественост  с личности допринесли за стопанисване на горите във Варненски регион. Постигнатото от тях е основание за гордост и израз на достойно изпълнен дълг към българското общество.