„Седмица на гората – април 2019г.”
03.04.2019


Всяка година  по време на „Седмицата на гората” РДГ – Варна и ДПП „Златни пясъци” отдават почит на заслужили лесовъди в горската система на чешма Йордан Минков изградена в негова чест, като  пример за достойна професионална и гражданска позиция и безспорно с най-голям практически принос за доброто стопанисване на горите във Варненския регион.

На 02.04.2019г. по време на събитието, бе отдадена почит и на лесовъда Къню Кънев, също пример за достойна професионална и гражданска позиция и безспорно с най-голям научен и практически принос за доброто стопанисване на високостъблените широколистни насаждения във Варненския регион. Лесовъди работили с него разказаха случки от съвместната им работа.