„Лесовъд за един ден”
12.04.2018Инициатива „Лесовъд за един ден”, организирана съвмесно с РДГ – Варна, ТП ДЛС – Балчик и ДПП „Златни пясъци” е част от мероприятията свързани с чествонето на  „ Седмица на гората 2018”. На 12.04.2018г., от 10:00ч. на горската сцена в Природен парк „Златни пясъци” празникът откри инж. Тодор Гичев – директор на РДГ – Варна, който поздрави присъстващите, запозна ги с историята на лесовъдските дейности във Варненски регион и заслугите на инж. Йордан Минков за запазване територията на парка. Инж. Радослав Радев от ТП ДЛС – Балчик, увлекателно представи професията лесовъд пред участниците от ОУ „св.св. Кирил и Методи” гр. Балчик, граждани, представители на РДГ – Варна, ТП ДЛС – Балчик и ЛЗС Варна. На тържеството звучаха песените  „Хубава си моя горо” и химна на природен парк „Златни пясъци” – „Мой дом зелен” . Кръшното хоро в което взеха участие всички бе поведено от инж. Калинка Тододрова – директор на ТП ДЛС Балчик. След разходката по маршрута „Песента на гората”, който предлага любопитна информация за птиците в парка, най – смелите  си повишиха адреналина като преминаха през въженото съоръжение „Маймунарника“. Инж. Ивайло Кондов запозна  участниците с дейността на горската стража, при опазване на горите от нарушители. Демострирани бяха звукови и светлинни сигнали от специализиран автомобил на горските стражи.

Тържеството приключи с награждаване на   децата  от ОУ „св.св. Кирил и Методи”, участвали в инициативата „Лесовъд за един ден” с грамота „Млад лесовъд“.