„Седмицата на гората”
04.04.2018 

На 04.04.2018г., както всяка година  по време на „Седмицата на гората” парковата администрация на ДПП „Златни пясъци” и РДГ – Варна отдават почит на инж. Йордан Минков,  пример за достойна професионална и гражданска позиция и безспорно с най-голям практически принос за доброто стопанисване на горите във Варненски регион. От 1951 година,  като директор на Районна дирекция по горите – Варна той постига най-големите си професионални успехи, сред които са облагородяване и превръщане на Камчийския Лонгоз в резерват, поддръжката на лонгозните гори по поречието на река „Батова” и създаване на редица от ветрозащитните пояси в Добруджа. Удостоен е със званието „Заслужил лесовъд” и е награден с „Народен орден на труда” – бронзов, сребърен и златен.

Един от големите му професионални успехи е запазването на природен парк „Златни пясъци“ . След началото на строителството на курорта „Златни пясъци“ и пътя свързващ Варна с бъдещия курорт се заражда идеята този път да продължава право напред към Балчик, а курортът да се разрасне около двете му страни. Това е означавало пълното унищожаване на природния парк. Инж. Йордан Минков се противопоставя на тези планове, добре осъзнавайки риска да бъде уволнен. Неговата активна позиция успява да спре плановете за унищожаване на парка и редуциране на размерите на курорта до тези, които познаваме днес.

За заслугите му към българската гора екипа на ДПП „Златни пясъци”  построява  мемориална чешма – паметник в парка, за да може всеки турист да си отпочине и да си спомни за човека, който залага кариерата си, за да спаси това варненско богатство.