Седмица на гората – 2018 г., под наслов „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“ в Природен парк „Златни пясъци”.
02.04.2018

Седмицата на гората в Природен парк „Златни пясъци” се откри на 02.04.2018 г. с практически семинар, в който участваха  учители от НБУ „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас, което е първото екоучилище в България. По време на семинара парковата администрация представи интерпретативни програми и анимации по туристическите маршрути на парка, които могат да се използват в учебната програма на учебните заведения, работещи по международните програми „Екоучилища” и „Учим за гората”. Обсъди се възможността за увеличаване на информираността на учащите се за ползите от опазването на българската гора и нейната роля в природата. Представени бяха игри, с които децата се запознават със застрашените видове от флората и фауната на България и предизвикателствата при тяхната защита.