75 години Природен парк „Златни пясъци“ „От миналото, през настоящето, към бъдещето“
03.02.2018На 03.02.2018г. с работна среща с предстаавители на 25 учебни заведения от гр. Варна, се отбеляза началото на тържествата по случаи 75 годишнината на най – малкия и най – красивия парк в България.