Национална инициатива „Лесовъд за един ден”
03.04.2017
Дирекция на природен парк „Златни пясъци” бе домакин на националната инициатива „Лесовъд за един ден”, организирана съвмесно с РДГ- Варна и ТП Държавно горско стопанство – Варна, което е част от СИДП и се проведе на 1 април (събота), от 10:00ч. край  Информационно посетителския център на Природен парк „Златни пясъци”.

Националната инициатива се провежда едновременно на 20 места / горски територии/ в страната и съпътства проявите по повод традиционната Седмица на гората, която официално започва от 3 април до 9 април 2017г., под мотото „Гората е живот”.

В събитието участваха над 100 деца, граждани,  представители на институции от горския сектор и к-во Приморски.

Празникът се откри от Иван Стоянов- временно изпълняващ длъжността директор на РДГ – Варна, който приветства присъстващите и ги запозна с историята и значението  на „Седмицата на гората”. Иван Иванов представляващ ТП ДГС –Варна, увлекателно представи професията лесовъд.

След представяне на дейностите, които извършват горските служители Иван Стоянов  поведе участниците в празнично  хоро.  Със занимателни интерактивни игри  те  научиха повече за лесовъдската професия. Малките приятели на природата се разходиха по маршрута „Песента на гората”, който предлага любопитна информация за местната флора и фауна. Най – смелите  преминаха през въженото съоръжение „Маймунарника“.

На участниците в празника се раздадоха над 100 фиданки предоставени от ТП ДЛС Шерба  и много други подаръци.