Президентския съвет на Федерацията на европейските горски общини (FECOF) в ПП „Златни пясъци“
11.10.2016