(Bulgarian) Заключителна пресконференция ИД ПП 27.10.2015 г.
27.10.2015