(Bulgarian) Събаряне на стари и опасни сгради, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на терен с идентификатор 39459.15.560 по кадастралната карта, находящ се в с.Кранево, местност « Калето », община Балчик, област Добрич
Публикувано в jeudi, juin 18th, 2015