(Bulgarian) Събаряне на стари и опасни сгради, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на терен с идентификатор 39459.15.560 по кадастралната карта, находящ се в с.Кранево, местност “Калето”, община Балчик, област Добрич
Публикувано в Donnerstag, Juni 18th, 2015