Събаряне на стари и опасни сгради, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на терен с идентификатор 39459.15.560 по кадастралната карта, находящ се в с.Кранево, местност „Калето“, община Балчик, област Добрич
Публикувано в четвъртък, юни 18th, 2015инф. за изп. договор


Събаряне на стари и опасни сгради, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на терен с идентификатор 39459.15.560 по кадастралната карта, находящ се в с.Кранево, местност „Калето“, община Балчик, област ДобричProtokol 2

Protokol 3

Protokol 4

решение класиране

ДОГОВОР за изпълнение – dogovor32_sabarqne sgradi

ИЗПЪЛНЕНИЕ ДОГОВОР:

Гаранции за участие –  върнати на участниците към 18.09.2015 г.

Плащания при изпълнение на поръчката

Открита процедура на основание чл.16, ал. 8 от ЗОП с предмет:  “  Събаряне на стари и опасни сгради, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на терен с идентификатор 39459.15.560 по кадастралната карта, находящ се в с.Кранево, местност „Калето“, община Балчик, област Добрич

Авансово плащане в размер на 87 008,40 лв.

Окончателно  плащане в размер на  141 872,76 лв. – платено на 30.10.2015 г. и 119 152,40лв на 10.11.2015г.

ДПП „Златни пясъци” обявява, че договор за изпълнение N 32ИД ПП 32 S от 16.09.2015 г.  е приключил с окончателното плащане на 10.11.2015 г.