Дейности за отстраняване на стара инфраструктура
31.03.2015


ДПП“Златни пясъци“ реализира мероприятия от дейност 2 по проект ИД ПП “Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г”
Дейности за отстраняване на стара инфраструктура – премахване на безстопанствени обекти:
1. Масивна, опасна, срутваща се, безстопанствена сграда зад спирка Аладжа манастир. 
2. Останки от бунгала – премахване на бетонни фундаменти – демонтаж на фундаменти, извозване до сметище.
Обектите са в близост до детски туристически маршрути и са опасни за посетителите на парка.