Представяне на резултатите по проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”
16.01.2015На 15 януари 2015г. от 10:00 часа в конферентна зала на Клуба на Стопанския деятел се проведе заключителна пресконференция по приключилия тригодишен проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”,  финансиран по Оперативна програма „ Околна среда 2007-2013”.

На пресконференцията присъстваха журналисти и представители на бенефициента  и на партньора  на проекта .

Ръководителят на проекта сподели, че проекта е приключил на 100%  и са постигнати основните и конкретни цели на проекта. Благодари на екипа за управление и изпълнение на проекта  и за  коректното и активно партньорство на РИОСВ- Варна.

Презентирано беше  изпълнението на проекта, резултатите от проучванията и ползите от видеонаблюдението в парка.

Бяха показани  част от заснетите материали  с преместваемите камери и работата на  видеоцентъра в реално време. От страна на журналистите голям интерес се прояви към резултатите от направените три проучвания в парка за пещерната и горска прилепна фауна , за местообитания важни за орхидеи (тип 6210) и  определяне значението на парка за мигриращите птици по прелетния път Via Pontica.