Заключителна пресконференция по проект ВО-ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”
13.01.2015


На 15 януари 2015г. Дирекция на природен парк „Златни пясъци” към Изпълнителна агенция по горите  – бенифицент на проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци” и РИОСВ – Варна – партньор организират заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на проекта. Проекта се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  държавния  бюджет на Република  България  чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. с общата стойност е 405 345,45 лв. и продължителност  36 месеца.
Ще бъде представено изпълнението на проекта, резултатите от проучванията и ползите от видеонаблюдението в парка.
Пресконференцията ще се проведе на 15 януари 2015г. от 10.00 часа в конферентната зала на Клуба на Стопанския деятел – адрес: гр. Варна, ул. „Драгоман “ № 25