(Bulgarian) “Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка , реконструкция на маршрута за хора с увреждания « Природа за всички » и отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти на територията на ПП « Златни пясъци “
Публикувано в mardi, décembre 16th, 2014