(Bulgarian) “Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи и изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир за нуждите на ДПП Златни пясъци “
Публикувано в Dienstag, Dezember 16th, 2014