Резултати от работна среща с „Екоучилища“
24.11.2014На 21.11.2014г. ДПП „Златни пясъци” организира  работна среща с представители на учебни заведения, носители на приза „Зелен флаг”  като част от залегнала дейност  по проект  ИД ПП “Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г”.
На работната среща присъстваха г-жа Красимира Березова – старши експерт по Приложни науки и екология при РИО–Варна, г-жа Петя Йорданова – Национален координатор на програма „Екоучилища” и г-н Станимир Георгиев – Национален координатор на програма „Учим за гората” и представители на 30 учебни заведения от Варна и североизточна България –  от гр. Силистра, гр. Шумен и гр. Каварна.
Предмет на работната среща беше представяне и обсъждане на разработени учебни теми  по  трите вида интерпретативни програми : Билките в ПП „Златни пясъци“; Птиците в ПП „Златни пясъци“; „Магията на пролетта“ и как те се прилагат в учебния процес в различните предмети  като „Час за нови знания” .
Презентатори по разработени учебни теми, по трите вида интерпретативни програми  бяха :
г-жа Младенова от ОУ „Иван Рилски” – Птиците ПП „Златни пясъци“ , в предмета  „Човек и природа” за 6 клас, като „Час за нови знания”.
г-жа Иванова от     ЦДГ №12 ”Пинокио” – „Магията на пролетта“, работа с четвърта група.
г-жа Стоянова от ОУ Патриарх Евтимий – Билките в природен парк „Златни пясъци”, в предмета  „Човек и природа” за 3 клас.
Споделени бяха практики вдъхновени от интерпретативните игри, като „Спирала на билките”, „Птичи квартал”, благотворителна акция  „Да закупим храна за птиците” и др.
Представени  бяха  Проект „Училищната  мрежа  на  Програмите „Екоучилища“  и  “Учим  за  гората“  -  модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование“.
На работната среща бяха наградени четири  нови училища с международния приз „Зелен флаг“.