(Bulgarian) Състояние и развитие на зоната с обекти за настаняване и обслужване на територията на ПП „Златни пясъци”
30.10.2014