Състояние и развитие на зоната с обекти за настаняване и обслужване на територията на ПП „Златни пясъци”
30.10.2014


На 30.10.2014г. в зала Хармония на х-л Интернационал, кк „Златни пясъци“ се проведе работна среща „Състояние и развитие на зоната с обекти за настаняване и обслужване  на територията на ПП „Златни пясъци”. Събитието се организира в рамките на проект ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци“, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г“.

Програмата включи представяне на презентации за напредъка по изпълнение на проекта; представяне на зоната с обекти за настаняване и обслужване на територията на ПП „Златни пясъци“ и тяхното актуално състояние; адаптиране на зоната с обекти за настаняване и обслужване на територията на ПП „Златни пясъци“ да функционира съгласно ПУ на ПП „Златни пясъци“ – планирани дейности и мерки; представяне на логото и марката на ПП „Златни пясъци“ и възможности за прилагането им.

На срещата присъстваха представители на РДГ и ДГС Варна, РИОСВ Варна, Община Аксаково, ВиК Златни пясъци, АД „Златни пясъци“, ВТК и собственици на имоти на територията на парка.