Работна среща
28.10.2014


Дирекция Природен парк „Златни пясъци” на 30 октомври 2014г. ще бъде домакин на работна среща “ Състояние и развитие на зоната с обекти за настаняване и обслужване  на територията на ПП „Златни пясъци”. Събитието се организира в рамките на проект “Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г”, номер на договора DIR-5113326-C-008, номер на проекта DIR-5113326-11-113.
На срещата са поканени да присъстват представители на общини Варна, Аксаково, Балчик, на Областна администрация Варна, Регионална дирекция по горите – Варна, Държавно горско стопанство- Варна, Държавно ловно стопанство- Балчик, представители на РИОСВ- Варна, Регионален исторически музей- Варна, Аладжа манастир, собственици на обекти за настаняване и обслужване на територията на парка.
Срещата ще се проведе в зала „Хармония“ на хотел „Интернационал“ с начало 10.00 ч.