(Bulgarian) Резултати от работна среща за обсъждане оптимизиране границите на парка
28.10.2014