(Bulgarian) ДПП « Златни пясъци » е домакин по проект „Промоция на иновативен регионален туризъм в региона на Черноморския басейн”
01.07.2014