ДПП „Златни пясъци“ е домакин по проект „Промоция на иновативен регионален туризъм в региона на Черноморския басейн”
01.07.2014


ДПП „Златни пясъци” към Изпълнителна агенция по горите, посрещна участниците по проект „Промоция на иновативен регионален туризъм в региона на Черноморския басейн”, финансиран по съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013г.”.

Проектът е насочен към създаване на нов туристически пакет за промоция на услуги и продукти на местни доставчици на услуги от четири страни в региона на Черноморския басейн – България, Турция, Грузия и Армения.

Планираните по проекта дейности предвиждат обучения, създаване на мрежи и регионална асоциация на доставчици на услуги, форуми и кръгли маси, работни посещения и визити в страните участнички в проекта. В обхвата на проекта са включени организации и лица, които предлагат услуги в сферата на селския и екологичен туризъм в Североизточен регион на планиране и Югоизточен регион на планиране.

ДПП „Златни пясъци” е включена в дейностите по проекта и представи на срещата парка и възможностите, които предлага за културен, природен и образователен туризъм.