(Bulgarian) Таланти от четири държави участваха във фестивала «Златна перла»
27.06.2014