(Bulgarian) Таланти от четири държави участваха във фестивала « Златна перла »
27.06.2014