(Bulgarian) Таланти от четири държави участваха във фестивала “Златна перла”
27.06.2014