(Bulgarian) Заключителна пресконференция по проект LIFE+
20.06.2014