(Bulgarian) Пътуваща изложба по проект LIFE+
27.01.2014