Пътуваща изложба по проект LIFE+
27.01.2014


От 27.01.2014  до 09.02.1014г. пътуващата фотоизложба по проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 защитени зони в българските гори, LIFE08NAT/BG/281“, който се реализира по програмата на ЕС за околна среда „LIFE +“ е изложена в  Областния информационен център – Варна. Тя представя приключените дейности по възстановяване на местообитания в 10 природни парка в България.
Екоизложбата ще бъде открита на 3 февруари 2014 г.(понеделник) в 10 часа от ръководството на Природен парк „Златни пясъци“, което ще отбележи по този начин и 71-та годишнина от създаването на парка. По този повод веднага след официалното откриване в ОИЦ ще се състои пресконференция на ДПП „Златни пясъци“ към Изпълнителна агенция по горите и представители на екипа на  проекта.
Експозицията включва 12 фототабла със снимки и информация за природни паркове и извършените в тях дейности по опазване и възстановяване на природни местообитания по проекта. Той обхваща природните паркове Българка, Златни пясъци, Витоша, Врачански балкан, Рилски манастир, Ломовете, Сините камъни, Странджа, Шуменско плато. Те са и защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000, за която Областният информационен център – Варна също ще информира през новия програмен период. В рамките на проекта са премахнати чужди и инвазивни видове и култури в природните паркове. Чрез засаждане на местни видове и храсти са възстановени 80 хектара природни местообитания и са почистени 97,5 хектара. Поставени са и специализирани съоръжения като огради, скари, мостчета, туристически кътове и информационни табели.
Проектът е пилотен и дава възможност за създаване, демонстрация и промотиране на добри практики за опазване и възстановяване на природни местообитания от Натура 2000 в страната. Той е  с продължителност 4 години (януари 2010 г. – юни 2014 г.) и е на стойност 1,236 милиона евро.

Гражданите могат да разгледат изложбата всеки делничен ден от 8,30 часа до 17,30 часа в дните до 9 февруари. Входът е свободен.

Адресът на Областен Информационен Център – Варна е  площад „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/