(Bulgarian) Още четири учебни заведения се присъединиха към програма «Екоучилища»
03.12.2013