Нов видео център
03.10.2013В  посетителския и информационен център „Аладжа“ от  10:00 часа бе открит ново изградения видео център за наблюдение на биоразнообразието и туристо потока в реално време.

Центъра има за цел да запознае посетителите с характерните животински и растителни видове в парка. Тук посетителите имат възможност да разгледат клипове на патица зеленоглавка с нейните малки, сръндак, спасителни акции и много други заснети с подвижните фото-капани. Също така имат възможност да наблюдават в реално време някои от характерните за парка водни местообитания.