Среща „Екоучилища“
19.11.2013


На 15 и 16 ноември Дирекция Природен парк „Златни пясъци” към Изпълнителна агенция по горите беше домакин на Национална работна среща с представители на учебни заведения по програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората”. Срещата бе организирана в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
Участие в събитието взеха  представители на 42 детски градини и училища от: Бургас, Варна, Пловдив, Силистра, Каварна, Брегово, Нова Загора, Гълъбово, с. Стоил Войвода и Карлово.  На срещата присъстваха Петя Йорданова – национален координатор по програма „Екоучилища” и  Илия Щерев – представител на Българско движение „Син флаг”. Гост на събитието бе Оливиан Базаван – представител на „Кърпатско-Дунавски център за геоекология”, неправителствена организация от съседна Румъния, работеща по програми „Син флаг”, „Екоучилища”, „Учим за гората” и „Млади репортери за околна среда”.
Първия ден от събитието г-жа Петя Йорданова представи програма „Екоучилища”-цели и ползите от реализацията й. Тя подчерта, че от 74 учебни заведения от страната, работещи по програмата, 21 са от района на Варна. Опит от прилагане на програмата в Румъния сподели и г-н Базаван. Координатори, учители и ученици от присъстващите учебни заведения, представиха реализирани инициативи по програмата, споделиха добри практики за атрактивни занимания, стимулиране на творческото и креативно мислене на децата и техните преподаватели.
Вторият ден бе посветен на програма „Учим за гората” като възможност за учебно средство на открито. Обсъдени бяха следните теми: Придобиване на опит сред природата; Практически занимания, свързани с гората; Опознаване на места, свързани с природни забележителности; Стимулиране на творчество; Развиване на креативен и критичен начин на мислене; Как да превърнем екологичното образование в празник?.