Национална работна среща по програма „Екоучилища“
12.11.2013


На 15 и 16 ноември Дирекция Природен парк „Златни пясъци“ организира Национална работна среща с представители на учебни заведения по програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората”. Срещата се организира в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”, финансиран по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”от оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
Програмата на събитието предвижда дискутиране на възможностите за обучениие на открито, представяне на добри практики за атрактивни занимания, стимулиране на творческото и креативно мислене на децата и техните преподаватели.
На срещата са поканени да присъстват Проф. Д-р Анелия Клисарова – Министър на образованието и науката, г-жа Искра Михайлова-Копарова – Министър МОСВ, представители на МЗХ,  на Община Варна, Областна администрация Варна, Община Бургас, РИОСВ Варна, РДГ Варна, представители на РИО Варна, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Силистра, Видин.