(Bulgarian) Работна среща за представяне на плана за управление на ПП „Златни пясъци”
22.10.2013