Работна среща за представяне на плана за управление на ПП „Златни пясъци”
22.10.2013


Дирекция на природен парк „Златни пясъци” към Изпълнителна агенция по горите организира на 24 октомври 2013г в хотел „Плиска” в КК „Златни пясъци” работна среща  за представяне на плана за управление на парка и разясняване на режимите и нормите за ползване на ресурсите и осъществяване на дейности на територията му.
За участие в събитието са поканени собственици на граничещи с парка терени  и представители на частния бизнес в комплекса.
Срещата  е в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г” .