(Bulgarian) Покана за участие в Обществена поръчка – „Осигуряване на мерки за публичност и изработка на рекламни материали по проект: ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013г
16.10.2013

This page is being translated right now. You can check later or see it in Bulgarian.