Покана за участие в Обществена поръчка – „Осигуряване на мерки за публичност и изработка на рекламни материали по проект: ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013г
16.10.2013

Дирекция ПП„Златни пясъци” обявява публична покана по реда чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на мерки за публичност и изработка на рекламни материали  по проект: ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013г
Прогнозната стойност на поръчката е до 31 333 лв. без ДДС
Офертите се представят в Дирекция природен парк „Златни пясъци“, КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, в срок до 16.00 часа на 24.10.2013г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача” и могат да бъдат изтеглени от ТУК