Шесто издание на Фестивал „Златна есен в Природен парк „Златни пясъци”
24.09.2013


На 26 и 27 септември Дирекция Природен парк „Златни пясъци” организира за шеста поредна година екофестивал „Златна есен” под мотото „Багрите на децата”. Събитието се организира в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци””, финансиран по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”от оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, номер на договора DIR-5113326-C-008, номер на проекта DIR-5113326-11-113.
Участие в събитието ще вземат детски градини и училища от цялата страна, работещи  по програма „Екоучилища”. 
Конкурсната програма е разделена в два поредни дни  в зависимост от възрастовата група на участниците, като на 26 септември  е предвидено представяне на детските градини , а на 27 септември – на участниците в училищна възраст.
На фестивала са поканени  да присъстват  г-жа Петя Йорданова – национален координатор по програма „Екоучилища”, представители на Община Варна , представители на Областна администрация Варна, Държавно ловно стопанство Балчик, Регионална дирекция по горите – Варна, Представители на РИОСВ Варна, Пловдив, Стара Загора и  Бургас.