(Bulgarian) Покана за участие в Обществена поръчка – “Обслужване на преносими влагозащитни камери със запис на електронен носител и захранване, осигуряващо непрекъсната работа” по проект:”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”
16.09.2013

This page is being translated right now. You can check later or see it in Bulgarian.