(Bulgarian) Покана за участие в Обществена поръчка – “Обслужване на преносими влагозащитни камери със запис на електронен носител и захранване, осигуряващо непрекъсната работа” по проект:”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”
16.09.2013

Leider ist der Eintrag nur auf Bulgarian verfügbar.