Покана за участие в Обществена поръчка – „Организиране и провеждане на работни срещи, национален Екофестивал „Златна есен в ПП“Златни пясъци“ и фотопленер
16.08.2013

Дирекция ПП„Златни пясъци” обявява публична покана по реда чл. 14, ал. 4,  и глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на работни срещи, национален Екофестивал „Златна есен в ПП“Златни пясъци“ и фотопленер по проект: „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”.
Прогнозната стойност на поръчката е до 49 600 лв. без ДДС
Офертите се представят в Дирекция природен парк „Златни пясъци“, КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, в срок до 16.00 часа на 26.08.2013г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача” и могат да бъдат изтеглени от ТУК