Покана за участие в Обществена поръчка – Извършване на строително монтажни работи, необходими за изпълнението на система за наблюдение за нуждите на ПП „Зл. пясъци“ в рамките на проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”
31.07.2013


Дирекция ПП„Златни пясъци” обявява публична покана по реда чл. 14, ал. 4,  и глава осем „а“ от ЗОП с предмет: “Извършване на строително монтажни работи, необходими за изпълнението на система за наблюдение за нуждите на ПП „Златни пясъци„.
Прогнозната стойност на поръчката е до 110 185 лв. без ДДС
Офертите се представят в Дирекция природен парк „Златни пясъци“, КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, в срок до 16.00 часа на 08.08.2013г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача” и могат да бъдат изтеглени от ТУК