Покана за участие в обществена поръчка – “Доставка на оборудване за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“
11.07.2013

Дирекция ПП„Златни пясъци” обявява публична покана по реда чл. 14, ал. 4,  и глава осем „а“ от ЗОП с предмет: “Доставка на оборудване за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“ по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: “Доставка на Базов ГИС, настолен софтуер за визуализация на данни и справки за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“ на стойност до 6420 лв.без ДДС. Обособена позиция №2: “Доставка на Мобилно устройство със софтуер и софтуер за настолен компютър. за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“ на стойност до 21 500 лв.без ДДС.
Прогнозната стойност на поръчката е до 27 920 лв. без ДДС
Офертите се представят в Дирекция природен парк „Златни пясъци“, КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, в срок до 16.00 часа на 19.07.2013г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача” и могат да бъдат изтеглени от ТУК