Посещение на гости от Латвия
15.06.2013На гости на Дирекция на природен парк „Златни пясъци“ бяха Латвийци от „Централен информационен и координиращ офис на проекти, финансирани от Европейската общност“ към администрацията на Министерски съвет.

Гостите посетиха новия информационен център на ДПП „Златни пясъци“ и се запознаха с характерните животински и растителни видове в парка. В центъра за видеонаблюдение имаха възможност да разгледат клипове на патица зеленоглавка с нейните малки, сръндак и много други заснети с подвижните фото-капани. След това групата се придвижи до посетителския център в кк „Златни пясъци“, където се запозна с историята, устройството и управлението на природния парк „Златни пясъци“,а след това и с възможностите за туризъм в защитената територия.