Новини за парка

Архив с новини
Покана за участие в Обществена поръчка – Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати
17.05.2013

Дирекция ПП„Златни пясъци” обявява публична покана по реда чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати“ за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП ”Златни Пясъци”- Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк ”Златни пясъци”, финансиран от ОП „Околна среда”.
Прогнозната стойност на поръчката е до 5 000 лв. без ДДС
Офертите се представят в Дирекция природен парк „Златни пясъци“, КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, в срок до 16.00 часа на 28.05.2013г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача” и могат да бъдат изтеглени от ТУК