Архив за: 2009

Дискусия „Да опазим най-малкия природен парк“

[11.12.2009]

Предстоящо!

Публична кампания – дискусия „Да опазим най-малкия природен парк” ще се състои на 17.12.2009 г. в хотел „Астера”, КК „Златни пясъци” от 10.00 часа.

Кампанията е част от дейностите по проект „ВИ_ПП ”Златни пясъци” – Варненски Инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на ПП ”Златни пясъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013г.”.

По време на срещата ще бъде обсъдено въздействието върху парка на предвижданията на различните планове за развитие и ще се дискутират мерки за ограничаване на урбанистичния натиск и запазване на целостта на природния парк. Поканени за участие в срещата са представители на ИАГ, МОСВ, Области Варна и Добрич, Общините Варна, Аксаково и Балчик, Кметство Осеново и Кранево, РИОСВ –Варна, РДГ – Варна, ДГС Варна, ДЛС Балчик, представители на бизнеса и местни НПО.